Förströelse bland filbunkar och furor

Förströelse bland filbunkar och furor

Kommentar

Bildberättande om Furasyskonen i vardagssituationer från 1930-talet. Bilderna skapades till en sommarutställning. 

2014