Albert Bonniers klassikerserie

Albert Bonniers klassikerserie

Kund

Bonnier Pocket

Kommentar

Illustration och form till Albert Bonniers Förlags klassiker.

"Redan 1960 presenterade Albert Bonniers Förlag den uppskattade Delfinserien. 2007 kom serien Albert Bonniers Klassiker med ett urval som spänner mellan smalt och brett, äldre och modernt, utländskt och svenskt, saga, dikt och prosa. Alla utgåvor är försedda med nyskrivna förord och ny design och en del nyöversättningar och originalutgivningar förekommer. Minst åtta titlar per år, fyra till hösten och fyra till våren, ges ut i serien."

2015