Kata Gård

Kata Gård

Kund

Västergötlands museum

Kommentar

Grafisk formgivning och illustration till permanent utställning av Kata Gård i Varnhem. 

Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet. Här finns ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Kyrkans krypta är kanske Sveriges äldsta bevarade rum! Här finns också en kristen gravplats som började användas redan på 900-talet – sensationellt tidiga dateringar! Runt omkring ligger de äldre gravhögarna från järnåldern som visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden.

I maj 2017 öppnades en helt ny informationsbyggnad där modern arkitektur möter 1000-åriga murar. Platsen kallas Kata Gård efter den kvinna som härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

Ljuslådor försedda med glas i olika storlekar skyddar informationen från fukt och kyla. Folder och skyltar ingick även i uppdraget.

2017