Till försvar för: Hugo Rask

Till försvar för: Hugo Rask

Kund

Tidningen Vi

Kommentar

Illustration till artikel i tidningen "Vi Läser".

"Första gången Hugo Rask dyker upp i Lena Anderssons klassikerstämplade roman ”Egenmäktigt förfarande” är vid ett seminarium där huvudpersonen, Ester Nilsson, ska tala om hans konst. För att kunna sätta sig på stolen bredvid henne får han lyfta undan hennes kappa. I samma ögonblick börjar Ester Nilsson omskapa honom till sitt kärleksobjekt. Redan hans sätt att röra fingrarna över tyget tycks henne så sensuellt att hon tillskriver honom en enastående ömhet och känslighet. 

Vad Hugo Rask upplever framgår inte. Mer än att han flyttar en kappa som är i vägen. Och ibland är en cigarr bara en cigarr. 

Här börjar i alla fall den relation som utgör romanens handling. En ojämlik sådan där Ester Nilsson jagar och Hugo rask jagas." 

2020