Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg

Kund

Bravery Magazine

Kommentar

Porträtt till Bravery Magazine, en amerikansk tidskrift för barn och unga vars fokus bestod i att skildra starka kvinnor och deras livi olika temanummer. 

2020