Porträtt

Kund

Albert Bonniers förlag

Kommentar

Porträtt av Tommy Körberg, som pryder omslaget till hans memoarer Sjung tills du stupar (till vänster). Till höger ses ytterligare ett förslags som togs fram.

2012